A bevándorlás ösztönzése és a kvótarendszer nem old meg semmit!

Tisztelt Honfitársam!

Honvédelemért felelős miniszterként az a feladatom, hogy Magyarország és az itt élő emberek biztonságát katonai értelemben véve garantáljam és felkészítsem erre a feladatra a Magyar Honvédséget.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy hosszan elhúzódó bevándorlás okozta válsághelyzetre kell felkészülnünk és a tél közeledtével fokozódni fog a nyomás a déli határainkon. A migrációs válsághelyzet Európa számára talán a XXI. század legnagyobb kihívása lesz.

Magyar rendőrök és katonák ezrei teljesítenek szolgálatot a határainknál és áldozatos munkájukkal – ahogyan eddig is – készek arra, hogy megvédjék országunkat és az itt élő embereket. Köszönet illeti őket ezért! De ne feledjük, a védelem megszervezésén túl fontos a migrációt kiváltó okok kezelése is.

A brüsszeli bürokraták továbbra is a bevándorlók befogadásában és szétosztásában látják a megoldást. A bevándorlás ösztönzése és a kvótarendszer bevezetése nem old meg semmit, sőt csak a migrációs válsághelyzet okozta problémákat teríti szét Európában, így hazánkban is. A mi álláspontunk egy helyes és igaz álláspont, amely az ország és az európai értékek melletti kiállást jelenti. Nem a bajt kell Európába hozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a válsággócok kialakultak.

Az elmúlt másfél év egyértelműen bebizonyította, hogy a bevándorlás összefüggésben van a terrorizmussal. Európa-szerte jelentősen nőtt a terrorveszély. Sajnos bárhol, bármikor megtörténhetnek olyan terrorcselekmények, amelyeket Párizsban, Brüsszelben vagy Németország városaiban láthattunk. A nemzetközi terrorizmus veszélye kézzelfoghatóvá vált. A magyar rendvédelmi erők minden tőlük telhetőt megtesznek, de nem mondhatjuk azt, hogy százszázalékos a biztonság. Az elmúlt időszak terrorhullámának elkövetői közt voltak, akik Magyarországon is keresztülhaladtak.

Az október 2-ai népszavazás a biztonságunkról is szól. A magyar emberek védelme nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzeti ügy. A közömbösség ilyenkor a legrosszabb, tréfának és politikai csatározásoknak pedig nincs helye ebben a kérdésben, mert a helyzet komoly. Soha nem volt még ennyire szükség a nemzeti összefogásra és az együttműködésre, hiszen országunk, családjaink, gyermekeink jövője a tét. Hazánk biztonságának megőrzése érdekében arra kérem, hogy vegyen részt a népszavazáson és szavazzon nemmel!

Védjük meg Magyarországot!

Tisztelettel:

Dr. Simicskó István