A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2019. évi beszámolója

 

 

   A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2019. évi pénzügyi kimutatása

 

 

 

Forintban

Bevételek

 

1. Tagdíjak                                                                                                                       150.000,-

 

2. Központi költségvetésből származó támogatás                                                                    -

 

3. A párt országgyűlési képviselőcsoportnak nyújtott állami támogatás                                   -

 

4. Egyéb hozzájárulások, adományok                                                                                 110.000,-

                       

5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből

    származó bevétel                                                                                                              -

 

6. Egyéb bevétel                                                                                                                  -

 

           

Összes bevétel a gazdasági évben                                                                                    260.000,-

 

 

 

Kiadások

 

1. Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára                                                          -

 

2. Támogatás egyéb szervezeteknek                                                                                   -

 

3. Vállalkozások alapítására fordított összeg                                                                       -

 

4. Működési kiadások                                                                                                      297.555,-

 

5. Eszközbeszerzés                                                                                                            -

 

6. Politikai tevékenység kiadásai                                                                                        - 

 

7. Egyéb kiadások                                                                                                             -

 

           

Összes kiadás a gazdasági évben                                                                                  297.555,-

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. május 28.                                                         ­­­­­­­­__________________________