Folytatódó lendület a magyar-brazil kapcsolatokban

A mai napon került sor a Magyar-Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság (GVB) második ülésére Budapesten. Látogatása ideje alatt a GVB brazil társelnökét, Hadil Fontes da Rocha Vianna külügyminisztériumi helyettes államtitkárt fogadta a GVB magyar társelnöke Szatmáry Kristóf, az NGM gazdaságszabályozásért felelős államtitkára.

A napirenden szereplő témák közül a kereskedelem-fejlesztés, a befektetés-ösztönzés, az innováció, az oktatás, a kultúra, illetve a halászati és vízügyi együttműködés emelhető ki. A brazil küldöttség ma délután találkozik a „Tudomány Határok Nélkül” ösztöndíjprogram keretében Magyarországra érkezett 450 brazil diákkal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

A 2012-ben alakult GVB óta a Magyarország és Brazília közötti gazdasági kapcsolatok dinamikus fejlődésnek indultak, amelynek eredményeként mára Brazília a legjelentősebb kereskedelmi partnerünk Dél-Amerikában. Köszönhetően többek között a brazil piacon egyre nagyobb számban jelenlévő hazai kis- és középvállalkozásoknak, az elmúlt években a kétoldalú kereskedelem folyamatosan bővülő tendenciát mutatott, különösen a Brazíliába irányuló magyar kivitel növekedett kiemelkedő ütemben: 2012-ben exportunk (327,7 millió USD) több mint 24 százalékkal, míg importunk (162,7 millió USD) 16 százalékkal nőtt az azt megelőző esztendőhöz képest. A bővülés 2013 első öt hónapjában is folytatódott, a döntő hányadát tekintve hazai kkv-k részéről felmutatható exportunk további 40%-kal növekedett az egy évvel korábban mértekhez képest. A GVB eredményes működése és a dinamikusan fejlődő kapcsolatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 2015-re elérjük az 1 Mrd USD összegű kétoldalú kereskedelemi mérleget.

A GVB ülésére szeptember 3-án került sor, amelyhez kapcsolódóan több együttműködési megállapodást is aláírtak a felek. A Vidékfejlesztési Minisztérium és a brazil Halászati Minisztérium halgazdálkodási együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot, az üzleti kapcsolatok erősítése érdekében pedig az Eximbank, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal a Brazil-Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési megállapodást írtak alá. Az ülés alatt folytatott tárgyalások alapján további együttműködési területek körvonalazódtak a hadiipar illetve a mezőgazdaság területén.

Hosszútávon a két ország közötti kapcsolat meghatározó eleme az oktatási együttműködésben rejlő lehetőségek, amelynek kezdőpontja, hogy idén 450 brazil diák kezdi meg tanulmányait magyar felsőoktatási intézményekben a „Tudomány Határok Nélkül” brazil ösztöndíjas program keretében. A Program a brazil állam által támogatott ösztöndíj lehetőség, amely természet-, mérnöki-, egészség-, és informatikatudományok területén tanuló brazil diákoknak teszi lehetővé, hogy egy évet külföldi egyetemen töltsenek. A Programhoz Magyarország 2012-ben, a Közép-európai országok közül elsőként csatlakozott.