Pályázat - Vállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására

 

 

Kiíró

Nemzetgazdasági Minisztérium – Széchenyi 2020 program

 

Cél

Vállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

 

Igénylők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon és hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak.

 

Főbb kritériumok

·         létszám min. 10 fő (2013.)

·         fejlesztendő tevékenysége szerepel a mellékelt listában

·         rendelkezik min. 3 lezárt pénzügyi évvel

·         árbevétele meghaladja a 50 millió Ft-t (2013.)

·         volt exportárbevétele a legutóbbi 2 lezárt pénzügyi évben

·         bevételének maximum 50%-a származik mezőgazdasági tevékenységből

·         végrehajtási eljárás vele szemben nincs folyamatban

 

Ágazati fókusz

 

Támogatás kizárólag a mellékletben foglalt feldolgozóipari tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódóan igényelhető.

 

Területi korlátozás

Közép-Magyarországon (Bp és Pest megye) megvalósuló beruházás NEM támogatható!

 

Támogatás mértéke

maximum 50 %

 

Támogatás összege

3 millió – 7,5 millió Ft

 

Támogatás formája

vissza nem térítendő

 

Elszámolható költségek

Önállóan támogatható:

 

·         Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel

·         Külföldi árubemutató szervezése

 

Önállóan nem támogatható:

 

·         Piacra jutás támogatása

·         Információs technológia-fejlesztés

·         Tanácsadás igénybevétele

·         Piackutatás elkészítésének költsége

·         Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége

·         Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

 

Kötelező vállalások

Létszámtartás

Az átlagos statisztikai létszám nem csökkenhet a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évbenbázislétszám alá.

 

Külkereskedelmi felelős kijelölése

A pályázónak ki kell alakítania a külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig (befejezést követő 3 év) fenn kell tartania.

 

Piackutatás elkészítése

Kötelező a megcélozni kívánt országra nézve a rendezvényt megelőzően.

 

Idegen nyelvű honlap kialakítása

Kötelező min. 2 idegen nyelven.

 

Kapcsolattartás az MNKH Zrt-vel

A pályázó köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel kapcsolatot tartani.

 

Beadási határidő

2014. október 30 – 2014. december 31.