A héten jár le az elszámolási határidő

Április 30-ig meg kell kapniuk a devizahiteles ügyfeleknek a forintosítási tájékoztatókat a számlavezető pénzintézetüktől

A pénzügyi intézmények április 30-ig, vagyis e hét csütörtökig küldhetik ki devizahiteles ügyfeleiknek az elszámolási és forintosítási tájékoztatókat. Az április 30-án feladott küldeményeket, tekintettel a hosszú hétvégére, május 4-től kézbesítik. 

Ha valaki vitatja az elszámolást, a kézbesítéstől számított 30 napon belül panaszt tehet a pénzügyi intézménynél, amely a panasz beérkezését követő 60 napon belül köteles válaszolni. A panasz elutasítása esetén az ügyfél 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

A devizaalapú szerződések esetében március 1. és április 30. között kapják vagy kapták meg a hitelesek az elszámolást, kivéve, ha bankjuk peres eljárása 2015. március 1. után fejeződik be, mert akkor a per befejezését követő 60. napig várható a küldemény.

A jelzálogalapú devizahitelesek az elszámolás és a forintosítás részleteiről, míg a nem jelzálogalapú hitelek felvevői az elszámolásról kapnak tájékoztatást.

A fogyasztók az elszámolás során visszakapják a futamidő alatt tőlük tisztességtelenül elvont kamatokat, költségeket, illetve a devizaalapú hitelesek a tisztességtelen árfolyamrés összegét. A pénzügyi intézmények levélben közlik ügyfeleikkel a levonás nyomán fennmaradó kölcsöntartozás és a jövőben fizetendő törlesztőrészletek összegét is. 

A megszűnt kölcsönszerződések esetében a fogyasztó bankszámlán vagy pénztári kifizetéssel kézhez kapja az elszámolás alapján neki járó összeget, ha a szerződés megszűnésekor nem volt fennálló, lejárt tartozása. Az elszámolás alapján visszajáró összegeket az elszámolás megküldésétől számított 15 munkanapon belül kell a pénzügyi intézménynek jóváírnia vagy – a már megszűnt fogyasztói szerződéseknél – átutalnia, kifizetnie. 

Azok az ügyfelek, akik korábban éltek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével, márciusban kérhették, hogy részükre a hitelező elszámolást készítsen. A végtörlesztett fogyasztóknak 2015. november 30-ig kell megküldeni az igényelt elszámolást.

Mint a hét végi számunkban megírtuk, április 24-ig 870 ezer a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolását tartalmazó értesítés érkezett be a Magyar Postához. Ez az előre jelzett kétmillió banki küldemény csaknem negyvenöt százaléka.

A forintalapú, továbbá devizaalapúnak nem minősülő devizahitelek esetében 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között kell megküldeni az elszámolásokat, vagy legkésőbb a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. napig.


Jóváírás és adminisztráció

- Az OTP Bank korábbi közlése szerint első hullámban mintegy százmilliárd forintos tételben végezte el a devizahitelekkel kapcsolatos jóváírásokat.

- Az Erste Bank az elszámolás és a forintosítás keretében több mint négyszázezer érintett kölcsön- és lízingszerződéshez kapcsolódóan mintegy ötvenféle értesítőlevelet küld ki ügyfeleinek. A bank március 26-án közölte: az érintett 227 ezer ügylet mindegyikét elszámolta. 

- Az UniCredit bank a pénzügyi elszámolás eredményeként több mint 26 milliárd forintot számolt el ügyfelei javára március 29-ig: az élő és korábban már megszűnt hitelekre elszámolt összeg mintegy nyolcvan százaléka az ügyfelek fennálló hiteléhez kapcsolódó tartozásait csökkentette.

- A Raiffeisennél az elszámolás 168 ezer devizahitel-szerződést, a forintosítás közel harmincezer hitelszerződést érint.

- A K&H Bank március második felében a lízinges ügyfelekkel kezdte meg az elszámolólevelek kiküldését, a bank összesen körülbelül kétszázezer levelet küld el.

- A CIB Csoport kétszázezer levelet küld ki, amelyből hetvenegyezer CIB bankos, közel háromszáz ingatlanlízinges és csaknem 129 000 lízinges.

- A Budapest Bank április elején annyit közölt, hogy egy átlagos jelzáloghiteles ügyfél 1,45 millió forintot kap vissza.

- Az MKB Bank március 23-án közölte: zömmel elszámolt a még le nem járt deviza- és devizaalapú hitelek döntő többségének fogyasztói túlfizetéseivel