Mire pályázhatunk most? IV. rész - Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Pályázat kertészeti gépek beszerzésének támogatására

A kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Miniszterelnökség pályázatot írt ki mezőgazdasági termelők számára, mellyel vissza nem térítendő támogatás igényelhető környezetbarát, energiahatékony, új kertészeti gépek beszerzéséhez. Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható kiadás 35%-a vagy 45%-a lehet maximum 35 millió vagy 140 millió Ft-os gép beszerzési érték mellett. A pályázat keretében beszerezhetőek a gépkatalógus szerinti gépváltozatokhoz tartozó mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések, úgymint például traktor, betakarító, talajművelő- és földmunkagép, vető- és ültetőgép, növényvédő gép, trágyaszóró, öntöző gépek, anyagmozgató gépek, tisztító- és feldolgozógépek.

A pályázat benyújtása 2015. május 18 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb június 1-jén 18:00 óra között lehetséges.

A komplett pályázati kiírás a Magyar Közlöny 2015. május 6-án megjelent 63. számában olvasható.

Fiatal gazda program

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap aktuális másik fő pályázata a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint birtokstruktúra átalakításának előmozdítását, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítását, a vidék népességmegtartó képességének növelését és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartását célozza. A program elérhető a 18-40 életév közötti fiatal gazdáknak, aki rendelkeznek a meghatározott szakképesítések valamelyikével, részt vesz a program keretében szervezett képzésen és vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 5 éven keresztül egyéni vállalkozóként, főtevékenységként végzi. A vissza nem térítendő támogatás felhasználható a gazdaság indításához, melynek 90 %-át az MVH előre kifizeti, és a fennmaradó 10%-nak lehívására külön kifizetési kérelem benyújtását követően, a jogcímrendeletben meghatározott feltételek teljesítését követően kerülhet sor.

A pályázat benyújtása 2015. május 18 - június 1között lehetséges.

A komplett pályázati kiírás a Magyar Közlöny 2015. április 28-án megjelent 59. számában olvasható.

Dr. Kupcsok Lajos