Szövetségben

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja a 2006-ban a Fidesz-MPSZ-szel megkötött szerződést értelmében a kormányon Fidesz-szel egy politikai családba tartozónak vallja magát, és a 2010 óta folyó kormányzati politikát támogatja.

Az eddig megvalósult kormányzati szövetségi politikát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a hazai kis-és középvállalkozások ügye újra megfelelő prioritást nyert.

Megállapodás – A nemzeti újjáépítésért megkötött szövetségi szerzõdés megújításáról

A rendszerváltoztatás elsõ három kormányzati és országgyûlési ciklusában a magyar nemzet által tett erõfeszítéseknek köszönhetõen Magyarország az európai életminõség átlagos színvonalára történõ felzárkózás esélyét is magába foglaló, biztató jövõ elõtt állt. Azonban a 2002-ben hatalomra került MSZP- SZDSZ kormánykoalíció hozzá nem értõ, korrupt, idegen érdekeket kiszolgáló és a hatalom bármi áron való megtartására összpontosító politikájával ezen lehetõséget elherdálva, békeidõben és demokráciában példátlan gazdasági, megélhetési, politikai és erkölcsi válságba taszította az országot.

Magyarország újjáépítése és a nemzet érdekei mellett elkötelezett polgári kormányzat létrehozása szándékával 2010. március 10-én a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz), a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), a Fidelitas, a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE), a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ), a Lungo Drom, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja (MVMP), valamint a Nemzeti Fórum (a továbbiakban: Szövetségesek) megerõsítették a közöttük fennálló együttmûködést, meghatározva annak legfontosabb célkitûzéseit és feladatait.

Figyelembe véve, hogy 2010 után a polgári kormányzat: rendbe tette a pénzügyeket, kiszabadította az országot az adósságcsapdából; növekedési pályára állította a gazdaságot; az adórendszer átalakításával bevonta a külföldi bankokat és szolgáltató cégeket a közteherviselésbe, egyúttal tehermentesítette a gyermekes családokat; a rezsicsökkentéssel, a minimálbér megemelésével, a nyugdíjak értékállóságának megõrzésével növelte a leginkább rászorulók létbiztonságát; megújította az oktatási rendszert, az egészségügyet, az önkormányzati rendszert és a közigazgatást; a rendõrség megerõsítésével helyreállította a közbiztonságot; a közmunka-program révén a tartós munkanélküliségben rekedteknek a megélhetéséhez segély helyett munkát biztosított; az egyszerûsített honosítás lehetõségével és a választójog kiterjesztésével új korszakot nyitott a nemzet határok feletti újraegyesítésében; az új Alaptörvény elfogadásával lezárta a rendszerváltoztatás ellentmondásos, átmeneti folyamatát; a Szövetségesek megállapítják, hogy a 2010-ben közösen kitûzött célokat és vállalt feladatokat sikerült teljesíteni.

Mindezt a magyar emberek munkája, tehetsége, szorgalma, kitartása és áldozatvállalása tette elérhetõvé, melynek köszönhetõen 2018-ban Magyarország a rendszerváltoztatás óta eltelt idõszak legsikeresebb négy esztendejét tudhatja maga mögött: a foglalkoztatottak száma 1990 óta nem volt olyan magas, a munkanélküliek száma olyan alacsony, mint ma; a gyermekeknek járó ingyenes étkeztetés és tankönyvellátás eszközével is sikerült jelentõsen mérsékelni a szegénységet; kiépítettük Európa egyik legerõsebb családtámogatási rendszerét; biztonságot teremtettünk a nyugdíjasok számára; földhöz juttattuk a gazdákat; a tömeges és ellenõrizetlen migráció okozta rendkívüli helyzetben a határaink megvédésével és a bevándorlók felsõ létszámkorlát nélküli kötelezõ betelepítésére vonatkozó európai uniós tervek következetes elutasításával sikerült megóvni az ország jogrendjét és nyugalmát.

A Szövetségesek tudatában vannak annak, hogy az elért eredmények megszilárdításához, a kedvezõ irányú társadalmi folyamatok kiteljesítéséhez, az életminõség javulásának mindenki számára elérhetõvé tételéhez a megkezdett munka folytatására és további erõfeszítésekre van szükség.

A Szövetségesek aggodalommal állapítják meg, hogy a mindezen eredményekért tett törekvései közben a nemzetállamok hatáskörét a maga javára elvonni akaró Európai Bizottság, illetve egyes, az önálló gazdaságpolitikánk sikerében ellenérdekelt nemzetközi pénzügyi-gazdasági csoportok folyamatos támadásokkal tartották és tartják nyomás alatt Magyarország demokratikusan megválasztott, legitim kormányát azzal a céllal, hogy változtasson a magyar emberek érdekében az ország szuverenitásának és keresztény alapokon nyugvó kultúrájának megõrzéséért folytatott politikáján.

A Szövetségesek sajnálattal veszik tudomásul, hogy ebben a küzdelemben az ellenzék a magyar emberekkel szemben, Magyarország ellenfeleinek oldalára állt.

A Szövetségesek kijelentik, hogy a 2018. április 8-án lezajló országgyûlési választások valódi tétje az, hogy meg tudjuk-e védeni a gazdaságunk erõsödésében és a családok gyarapodásában 2010 óta elért eredményeinket; az ország szuverenitását, stabilitását, külsõ és belsõ biztonságát; nemzeti kultúránkat és társadalmunk egységes, európai, keresztény, jellegét.

Mindezek jegyében és az országgyûlési választások megnyerése érdekében a Szövetségesek együttmûködnek az országgyûlési képviselõjelöltek kiválasztásában és a választási kampányban. Eszerint a Szövetségesek által javasolt és elfogadott jelöltek és azok listája közös jelölõszervezetei: a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt.

A Szövetségesek a minél szorosabb és hatékonyabb együttmûködés érdekében törekednek szervezeti mûködésük összehangolására.

A Szövetségesek megállapodnak abban, hogy együttmûködésüket az országgyûlési választásokat követõ ciklus teljes idõtartamára fenntartják, és – az országgyûlési mandátumok többségének megszerzése esetén – kiterjesztik azt a kormányzati munkára is.